Boeken

Het restaureren van boeken die uit de boekband liggen of waarvan pagina’s losgelaten zijn. De prijs is afhankelijk van het geconstateerde werk dat er aan verricht moet worden en de gekozen materialen.